ROT/RUT

Vad är rot- och rutarbete?

Skattereduktionen är gemensam för båda tjänsterna och du gör på samma sätt för att få den. Grundregeln är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. Skattereduktion för rotarbete kräver dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet). Ett undantag finns för barn som kan få skattereduktion för arbete i sina föräldrars bostad. Är det ett rotarbete måste barnet äga bostaden som föräldrarna bor i.

 

Följande räknas som rutarbete:

• reparation, underhåll, om- och tillbyggnad av eget bostadshus

• byggnadsarbete inomhus i egen bostadsrätt.

RUT

Följande räknas som rutarbete:

• städning, klädvård, visst trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn.

På www.skatteverket.se finns en utförligare sammanställning över vilka arbeten som räknas som rot- respektive rutarbete. Där finns också detaljerad information om vad som krävs för att få skattereduktionen.

Shape

Hur stor är skattereduktion?

Du kan som mest få 30% i skattereduktion för rot-arbeten upp till 50 000 kr per år och per person. Du kan bara få skattereduktion för arbetskostnaden. Det innebär att om du köper rot-rutarbete för upp till 50 000 kronor per år behöver du bara betala 70% av arbetskostnaden. Resten betalar Skatteverket till företaget som utför arbetet. Du får alltså en skattereduktion som motsvarar hälften av arbetskostnaden inkl. moms. Skattereduktionen för rot- och rutarbete räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skatten kan dock aldrig minska till mindre än 0 kronor och du måste alltid betala pensionsavgift, begravningsavgift och eventuell kyrkoavgift. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för rot- eller rutarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda. Om du inte kan räkna av erhållen preliminär skattereduktion mot den kvittningsbara skatten, blir du återbetalningsskyldig för den del av den preliminära skattereduktionen som du inte har fått slutlig skattereduktion för.

Vem kan få skattereduktion?

För att kunna få skattereduktion för rot- och rutarbete måste du:

• fylla minst 18 år det år du betalar för rot- eller rutarbetet

• vara obegränsat skattskyldig i Sverige

• ha haft utgifter för rot- eller rutarbete.

Källa: Skattemyndighetens broschyr SKV323 utgåva 2

Visionen med MINRenovering är att utöka plattformen så att våra kunder ska kunna vara delaktiga i sina projekt och hitta inspiration till att uppfylla sina byggdrömmar.

Kontakta oss

©All rights reserved, by scriptify.se